önüm_ görnüşi_banner

Önümleriň klassifikasiýasy

IECHO kesiji maşyn, bazarda üýtgeşik - çeýe we aňsat giňeldilip bilinýän modully dizaýn düşünjesine esaslanýar.Sanly kesiş ulgamlaryňyzy aýratyn önümçilik talaplaryna laýyklykda sazlaň we her programmaňyz üçin dogry kesiş çözgüdini tapyň.Güýçli we geljekde çydamly kesiş tehnologiýasyna maýa goýuň.

Mata, deri, haly, köpük tagtalary we ş.m. ýaly çeýe materiallar üçin arassa we takyk sanly kesiji maşynlary eltiň. Iecho kesiji maşynyň bahasyny alyň.