Rumyniýada BK / TK4S / SK2 marka seriýaly önümleri üçin aýratyn agentligiň habarnamasy.

HANGZHOU IECHO Ylym we Tehnologiýa CO., LTD we Novmar Consult Services SRL hakda.BK / TK4S / SK2 marka seriýaly önümler, aýratyn agentlik şertnamasy habarnamasy.

HANGZHOU IECHO Ylym & TEHNOLOGY CO., LTDbilen aýratyn paýlamak şertnamasyna gol çekendigini habar berýärNovmar Maslahat Hyzmatlary SRL.

Indi mälim edildiNovmar Maslahat Hyzmatlary SRLaýratyn wekili hökmünde bellenýärBK / TK4S / SK2IECHO-nyň seriýaly önümleriRumyniýada2023-nji ýylyň 15-nji noýabrynda we IECHO-nyň ýokardaky ugurlardaky mahabat, marketing we tehniki hyzmat işlerine jogapkärdir. Aýratyn ygtyýarnama 1 ýyl dowam edýär.

Bu ygtyýarly agent, Rumyniýa bazarynda baý tejribe we hünär bilimine eýedir we BK / TK4S / SK2 üçin giňişleýin satuw we tehniki goldaw berer.Iki tarapyň hyzmatdaşlygy arkaly BK / TK4S / SK2 marka seriýaly önümleriň Rumyniýa ulanyjylaryna has gowy önümleri we hyzmatlary getirip, has giňden tanaljakdygyna we ykrar ediljekdigine ynanýarys.

IECHO-nyň müşderisi hökmünde agent tarapyndan berilýän amatlylykdan we hünär goldawyndan lezzet alarsyňyz.BK / TK4S / SK2 marka seriýasy önümleri barada satuwdan soňky hyzmat we önüm maslahaty ýaly agentleriň üsti bilen maglumatlary gönüden-göni satyn alyp we düşünip bilersiňiz.

“Novmar Consult Services SRL” bilen hyzmatdaşlygyň üsti bilen Rumyniýa bazaryny hasam giňeldip, ulanyjylara has gowy önümler we hyzmatlar berip bileris diýip tüýs ýürekden umyt edýäris.Goldawyňyz we ünsüňiz üçin sag boluň, önümiň hilini we ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin köp işlemegi dowam etdireris.

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da goşmaça maglumat gerek bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Goldawyňyz üçin ýene-de bir gezek sag bolsun aýdýaryn!

未 标题 -1

 


Iş wagty: 15-2023-nji noýabr
  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube
  • instagram

Habarnamamyza ýazylyň

maglumat iberiň